Indicadores urbanos

O pasado luns fun convidado polo profesor Fidel Martínez Roget a falar sobre indicadores de sustentabilidade urbana na Facultade de Económicas da USC, no marco dun curso de formación permanente do profesorado. Non foi unha conferencia exhaustiva sobre todo tipo de indicadores urbanos, senon unha reflexión sobre espazo público, habitabilidade, transporte e mobilidade e turismo. Unha das ideas principais que desenvolvín é que habitualmente tendemos a considerar os indicadores como se fosen compartimentos estancos. Na realidade, é conveniente tratar de relacionalos entre si, porque non se pode comprander o tranpsorte e a mobilidade se non hai detrás unha reflexión sobre o espazo público. Tampouco se pode reflexionar sobre o turismo sen ter en conta a mobilidade, así que todo está moi interrelacionado. Ademais, falei da conveniencia de complementar as achegas cuantitativas con outras de tipo máis cualitativo. Esta é a presentación.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s