Cidade e redes de transporte

Un interesante xeito de achegarse á relación entre urbanismo e transporte é estudar a relación que existe entre o plano e as características das cidades e os seus sistemas de transporte. Hai moitas variables urbanas que condicionan o deseño, a tipoloxía, o reparto modal e a funcionalidade das redes de transporte. Tratar de atopar estas variables é un exercicio xeográfico de primeira orde.

Un primeiro aperitivo: isto é o que acontece se superpoñemos o metro de París sobre a trama urbana de Toronto.

Vexamos agora como é o metro de Toronto:

E comparemos o metro de París:

Sen dúbida, non se comprende ben a primeira imaxe sen a segunda e a terceira. A cidade europea é moito máis compacta e densa que a norteamericana (si, Canadá é Norteamérica), e polo tanto os sistemas de transporte son moito máis eficientes. Resulta moito mais rendible investir en sistemas de transporte en modelos urbanos densos. A maiores, Europa ten unha tradición de deseño e utilización de redes de transporte colectivo e público que non existe en Norteamérica.

Velaquí outras redes de metro igualmente interesantes:

MOSCOVA

NOVA IORQUE

MADRID

DUBAI

HONG KONG

i2rcksx1

PRAGA

BOS AIRES

VIENA

LONDRES

SINGAPUR

LISBOA

SYDNEY

TOKIO

BEIJING

LOS ANGELES

SEÚL

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s