Raptopoulos vs Morozov

Aquí temos dous relatos ben diferentes sobre o papel que pode desempeñar a tecnoloxía no mundo de hoxe. Por unha banda, Andreas Raptopoulos tenta convencernos de que os drons van ser quen de solucionar os problemas máis graves do planeta.


Na posición contraria, o bielorruso Evgeny Morozov fala da tolemia do “solucionismo tecnolóxico”. Estamos ante un dos máis afamados críticos ao papel emancipador e liberador das novas tecnoloxías. Morozov é un dos “enfants terribles” aos que máis teme o Silicon Valley.

Ti que opinas? Seguramente, convirás comigo que a verdade non é nin branca nin negra, pero o é evidente é que a tecnoloxía por si soa non garante nin desenvolvemento económico, nin social nin cultural. A tecnoloxía nunca pode ser unha finalidade en si mesma, senon un medio para acadar unha sociedade máis xusta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s