Discos e paisaxes

Hai portadas de discos que son obras de arte. Outras son excelentes mostras de paisaxes descoñecidas e evocadoras. Poderíase estudar moita Xeografía a través de portadas de discos. En plena época do streaming, os discos xa non son máis que obxectos de coleccionista, pero é por iso polo que cobran cada vez máis valor. Este de música de piano armenia ten todos os ingredientes para chamar a miña atención. Armenia, país misterioso e próximo á vez. Piano só. E todo integrado nun obxecto físico, a capa dun disco.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s