Leiraparking

A accesibilidade ás praias plantexa moitos problemas loxísticos en Galicia, ao que moitos municipios teñen que dar unha resposta​ improvisada, rápida e firme. Como moitas veces non hai planificación de ningún tipo, chegan as datas estivais e improvísase. É a nosa mellor tradición ibérica: deixar todo para o último momento e chamar a un "cuñado" para que arranxe o problema. Como non! Algún Pepe Gotera e Otilio que saiba o que ten que facer, e que o vai executar de xeito rápido e "pofesional". É por isto, señoras e señores, que lles presento o "leiraparking", a maior contribución galega á historia da mobilidade insostible. Pasen e vexan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s