Más allá del aeropuerto

Paga a pena ler este artigo de Pere Suau sobre o papel que desempeñan os aeroportos nas economías rexionais

Más allá del aeropuerto

Vivimos nun mundo hiperconectado onde é fundamental a conectividade entre as diferentes metrópolis (arquipélagos urbanos). Esa conectividade aérea define as relacións económicas, sociais e culturais que dan forma á globalización. Os aeroportos xa non son só terminais de transporte, senon que constitúen ferramentas estratéxicas para o desenvolvemento das rexións ás que serven.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s