Achéganse as eleccións municipais: a importancia da mobilidade a escala local

Achéganse as eleccións municipais. Dentro duns días decidiremos quen nos vai representar para tomar decisións da máxima importancia e xestionar o día a día nos nosos concellos. Un dos asuntos máis candentes e que preocupa a todo o mundo é a mobilidade. Os medios de comunicación reflicten a cotío que dous dos problemas que máis preocupan á cidadanía son os atascos de tráfico e as dificultades para atopar estacionamento. Curioso: dase por suposto que todo o mundo ten coche propio e que o aparcamento é a pedra angular na que descansa a mobilidade. Pártese da base de que todo mundo ten coche e de que sempre foi así, e así será sempre.

Pois non. A mobilidade non debe basearse só no automóbil. Máis ben ao contrario: o automóbil debería ser empregado só como último recurso, cando non teñamos acceso a sistemas de transporte públicos e colectivos. Dende hai moitas décadas a mobilidade planifícase grazas aos Plans de Mobilidade Urbana Sustentable (PMUS), que deben ir en paralelo e coordenados co planeamento urbanístico xeral. O obxectivo dun PMUS é conquerir unha mobilidade máis sustentable através do trasvase modal do transporte individual e motorizado ao transporte colectivo e non motorizado.

Calquera goberno de calquera signo político debe incluir no seu programa e na súa axenda a mobilidade sustentable. Cidades para os peóns e non para os automóbiles. Mobilidade universal como garantía de igualdade de oportunidades para todos. E non esquezamos que de cara ao futuro haberá que ir pensando nunha planificación da mobilidade a unha escala supramunicipal, de ámbito comarcal ou metropolitano. Só así conseguiremos atallar un problema que por momentos semella irresoluble e preocupa a todo o mundo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s