Foi unha tarde de outono calquera. Saín de dar clase no master de turismo e de súpeto atopeime trasladado a moita distancia física e temporal de onde estaba. Un cambio de cor, un matiz novo, unha sensación inesperada, como estas nubes ou a fugaz luz do coche poden teletrasportarnos. No fondo, todos somos de cando en vez foráneos na nosa propia cidade, hóspedes no noso propio domicilio. A música a todo volume da orquestra nas San Lucas mindonienses, agora ás dúas da madrugada, trastoca aínda máis as miñas referencias espazo-temporais neste outono incipiente #microrrelato

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s